Digital smakkarta

Digital Karta

Genom en digital karta vill vi lyfta den gemensamma historian och visualisera de unika förutsättningarna. Kartan ska ge inspiration och kunskap kring autentiska måltidsupplevelser och stärka bandet mellan regionerna.

Vill du se kartan? Klicka här