Första utvecklingsträffen

Utbildningsträff i Kuringen

I början av maj genomförde vi första utbildningsträffen med nivå Smakredo. 15 företagare från Trøndelag, Jämtland och Västernorrland fick nätverka och fortbilda sig inom måltidsturism. Under workshoppen Vad är unik smakupplevelse och hur säljer vi den – fick företagarna inspiration av Ingrid Langklopp från Bygda2.0 och Stian Nilsen från Åfjord Utvikling.

Deltagarna fick många ”matnyttiga” tankar och möten under studieresa till Stokkøya med lunch och föreläsning.

Dag 2 var det dags för utbildning kring värdskap. Genom en digital modul med vardskapet.se samt film och övningsdel fick deltagarna öva på olika situationer och byta erfarenhet kring bemötande av framtidens måltidsgäst.

Hela utbildningsträff ägde rum på fantastiska Kuringen Bryggehotel som själv är med i projektet.