Food Hackathon – där passion för mat & teknologi förenas i smarta lösningar på den 63:e breddgraden

Den 4-6 maj hölls Norrlands första Food Hackathon på Torsta Kunskapscentrum i Ås/ Östersund

En Hackathon är ett evenemang där kreativa individer samlas under 48 timmar och tillsammans förvandlar problem till något magiskt. Ordet Hack-athon kommer från programmeringsspråk, där Hack-are träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att pitcha data under en given tid (Mara-athon). 

I Norrlands första Food Hackathon vill vi förena människor som brinner för mat och hållbarhet och som vill skapa smarta lösningar för matens framtiden. Vi har många utmaningar i hela kedjan från jord till bord och vi behöver reagera NU för att kunna förbättra vår framtid. Kom och var med, maten är en angelägenhet för många.

Challenges

1. Hur minskar vi matsvinnet?

Problematik

Grossister och livsmedelsbutiker slänger stora mängder, tillsammans hela 110 250 ton mat årligen. Frukt och grönt slängs mest. Butiker och hushåll väljer bort varor som inte ser perfekta ut, men ungefär hälften av soporna är egentligen fullt ätbara livsmedel. Matsvinnet är en lyx vi unnar oss för att vi kan. Men det är inte rimligt att producera och transportera stora mängder mat, för att sedan kassera den. Hanteringen av matavfallet innebär stora belastningar på miljön. Det finns även en etisk aspekt på matsvinnet. Västvärlden slänger mängder av mat, samtidigt som stora delar av jordens befolkning svälter.

Challenge

Ica Kvantum Lillänge siktar på en lösning som adderar värde i matsvinn genom att minska det eller att hitta en vettig användning av det.

2. Hur föder vi framtidens Jämtland?

Problematik

De svenska tomaterna odlas till 90 procent med hjälp av fossilfri uppvärmning. Ändå kommer 7 av 10 tomater vi köper från Holland. (Källa: FAO) I dagsläget har Sverige en självförsörjningsgrad på 50 procent. Det innebär att vi inom landets gränser just nu bara producerar mat som räcker till fem miljoner människor. Det finns möjlighet att öka produktionen så att maten skulle räcka till långt mer än tio miljoner människor. Då skulle vi också kunna exportera klimatsmart mat istället för att importera mat med större utsläpp. Det bygger dock på att vi fortsätter med våra välskötta lantbruk.

Challenge

Om inte gårdarna drivs vidare, vem är det då som producerar vår mat? Din utmaning är att utveckla en modell som underlättar arbetet till framtidens bönder & mat matproducenter.

3. Hur får vi fler mathantverkare?

Problematik

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. För att kunna utveckla och bevara kunskap om mathantverk behövs det flera unga mathantverkare i länet. Cirka 60% av länets mathantverkare är 50 år+. Hur attraherar vi unga människor för att skapa intresse att producera mathantverk?

Challenge

Hur kan vi tillsammans arbeta för att nå Eldrimners vision om att antalet mathantverkare ska öka till 10 000? Vad behövs för att produktionen och konsumtionen av mathantverk skall öka? Hur och var skall mathantverkare kommunicera med unga och vilka budskap behöver Eldrimner nå ut med?

Press & Media

Länstidningen – måndag 7 maj

Östersund Posten – 7 maj

AGFO – LRF Media AB

Matsvinn, matproduktion och mat som skolämne – Läs mer

LTZ – Media

Torsta bjuder in till hållbar matutmaning – Norrlands första “food hackathon” – Läs mer

AGFO – LRF Media AB

Food hack på 63:e breddgraden för framtidens mat – Läs mer

Food in Action of Sweden

Food in Action helped hack the future of food during FoodHack63- Läs mer

Jury

Jenny Sandström
Innovations Expert

Om det nån som kan innovation, då är det Jenny. Hon har suttit i regionens innovationsråd och bl.a jobbad som innovationsrådgivare med universitetsstudenter. Affärsmodeller, immaterialrätt och kreativitet.. frågar Jenny och då blir det bra!

Christina Hedin
Branschexpert hos Eldrimner

 
Christina är utbildningssamordnare på Eldrimner, nationellt centrum för småskaligt mathantverk i Ås. Ho har stenkoll på vad som händer i länet när det gäller mathantverk.

Håkan Nilsson
Mjölkbonde

Håkan är kanske den person i juryn som har jobbat mest praktiskt. Han har mer än 40 års erfarenhet i lantbruket och bl.a. jobbat som gymnasielärare, förtroendevald för mjölkproducenterna i Jämtland och har stort europeiskt nätverk bland övriga förtroendevalda bönder inom Arla.

Varför en Food Hack?

Idée

Vi erbjuder en kreativ miljö med syfte att stödja unga entreprenörer och företag att kunna förverkliga idéer till nya produkter, tjänster och processer till färdiga erbjudanden till marknaden. Genom #FoodHack63 får du en unik möjlighet att skapa nya kontakter och utveckla idéer tillsammans med ett gäng kreativa människor.

Vem är vi?

FoodHack63 har tagits fram under projektet Creative Region of Gastronomy. En treårig satsning (2015-2018) som syftar till att skapa fler affärsmöjligheter för företag i matens värdekedja.

Fabienne Theiler

Ansvarig för Food Hackathon

fabienne.theiler@torsta.se
+ 46 70 245 27 30

Vår partner